Aktualności
Przebudowa dylatacji i regulacja łożysk w Gdańsku

Przebudowa dylatacji i regulacja łożysk w Gdańsku

W ramach umowy, dotyczącej przebudowy dylatacji i regulacji łożysk, podpisanej pomiędzy FBSerwis S.A. a Freyssinet Polska Sp. z o.o., został ustalony szczegółowy zakres zadań do wykonania. Wiążący strony kontrakt, zobowiązuje lidera w budownictwie specjalistycznym i...

Wymiana dylatacji na obiekcie WA-8 autostrady A1

Wymiana dylatacji na obiekcie WA-8 autostrady A1

We wrześniu bieżącego roku firma Freyssinet Polska podpisała umowę z Gdańsk Transport Company S.A.na wykonanie wymiany dylatacji modułowej na obiekcie autostradowym WA -8 strona lewa w km 7+528 Autostrady A1. W ramach zlecenia Freyssinet Polska zobowiązał się do:...

Przebudowa mostu na rzece Słupiance

Przebudowa mostu na rzece Słupiance

Freyssinet Polska Sp.z o.o. jest wykonawcą nowego obiektu mostowego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno (ul. Pocztowa) wraz z przebudową mostu na rzece Słupiance oraz drogami osiedlowymi – ul. Bociana, Żurawia, Orla” w zakresie...

Prace naprawcze na moście 3 Maja w Ciechanowie

Prace naprawcze na moście 3 Maja w Ciechanowie

W dniu 06.05.2021r. na moście 3 Maja w Ciechanowie stwierdzono obniżenie wschodniej krawędzi pomostu co objawiło się powstaniem na jezdni uskoku po zmiennej wysokości miejscowo przekraczającym 80 mm. Ponadto zniszczeniu uległo urządzenie dylatacyjne po stronie...

Rozbudowa mostu na rzece Bzura, relacji Młodzieszyn-Sochaczew

Rozbudowa mostu na rzece Bzura, relacji Młodzieszyn-Sochaczew

Sochaczew, miasto w centralnej Polsce w województwie mazowieckim. Właśnie tam Freyssinet Polska Sp. z o.o. podejmie się realizacji kolejnego zadania „Rozbudowa obiektu mostowego na rzece Bzura w ciągu drogi powiatowej nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie z dojazdami”

Naprawy na terenie fabryki Victaulic Polska Sp. z o.o. w Drezdenku

Naprawy na terenie fabryki Victaulic Polska Sp. z o.o. w Drezdenku

We wrześniu 2020 roku Freyssinet Polska kolejny raz sprawdził się w pracach naprawczych. Zadanie, którego podjęła się firma z ponad 20-letnim stażem na rynku polskim, to naprawa konstrukcji stalowych i fundamentu konstrukcji wsporczej mieszarek masy formierskiej na...

Sprężenie mostu na rzece Soła

Sprężenie mostu na rzece Soła

W trzecim kwartale 2020 r. firma Freyssinet Polska wykonała sprężenie mostu na rzece Soła. Całe zadanie polegało na dostarczeniu materiałów potrzebnych do wykonania robót a następnie wykonaniu sprężenia ustroju nośnego wraz z iniekcją kanałów kablowych.   Prace...

Remont wiaduktu w Pruszkowie

Remont wiaduktu w Pruszkowie

W ramach prac remontowych wiaduktu firma Freyssinet Polska opracowała szczegółowy projekt technologiczny, który zakłada ułożenie warstwy wyrównawczej w celu zapewnienia poziomej płaszczyzny pod konstrukcje wsporcze ułożone w poprzek jezdni na obiekcie. Następnie w...

Obwodnica Opola i węzeł w Skarżysku Kamiennej

Obwodnica Opola i węzeł w Skarżysku Kamiennej

Freyssinet Polska Sp. z o.o. od września 2018 do lipca 2019 realizował kontrakt o nazwie "Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu, odcinek od Obwodnicy Północnej do ul. Krapkowickiej. Etap II – od węzła Niemodlińska do Obwodnicy Północnej – podetap bez węzła...

Remont wiaduktu w Ciechanowie

Remont wiaduktu w Ciechanowie

W terminie od połowy 2018 roku do końca listopada 2019 r. Freyssinet Polska Sp. z o.o. wykonał  remont wiaduktu i zakończył w terminie wszystkie prace związane z zadaniem  „Remont wiaduktu drogowego nad koleją w ciągu drogi krajowej nr 60 w km 105+706 w M....

Obwodnica Olsztyna

Obwodnica Olsztyna

Zaprojektowanie i dostarczenie paneli Freyssisol dla zadania inwestycyjnego „Budowa S51 Olsztyn-Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe”W połowie 2019 r. Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył dostawy systemu ścian oporowych w technologii...

Warsaw HUB

Warsaw HUB

Warsaw HUB to zespół budynków powstałych w rejonie ulic Siennej, Towarowej i ronda Daszyńskiego w dzielnicy Wola w Warszawie. To kolejny po Warsaw Spire projekt firmy Ghelamco, w którym uczestniczyło Freyssinet Polska. Inwestycja powstała w bezpośrednim sąsiedztwie...

Południowa Obwodnica Warszawy

Południowa Obwodnica Warszawy

Zaprojektowanie, dostarczenie i wbudowanie paneli Freyssisol dla zadania "C" Południowej Obwodnicy Warszawy We wrześniu  2019 r. Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył realizację robót związanych z wytworzeniem, dostawą  i montażem elementów systemu ścian...

S-3 Nowa Sól – Legnica

S-3 Nowa Sól – Legnica

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4) –Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) od km 58+974 do km 79+164 W grudniu 2017r. Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył realizację robót związanych z...

Budowa Drogi Ekspresowej S-7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek

Budowa Drogi Ekspresowej S-7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek

Budowa Drogi Ekspresowej S-7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek – Pododcinek B: „Ostróda Północ – Ostróda Południe” od km od km 9+181,70 (km 144+106,67 istn. DK7) do km 18+845 (na przecięciu z istn. DK7 w km 153+942,87) W lutym 2018r. Freyssinet Polska Sp. z o.o....

Rozbudowa hali warsztatowej przy Al. Reymonta 50 w Warszawie

Rozbudowa hali warsztatowej przy Al. Reymonta 50 w Warszawie

W okresie 01.08 – 28.09. 2017 Freyssinet Polska Sp. z o.o. uczestniczył w realizacji Inwestycji „Rozbudowa hali warsztatowej przy Al. Reymonta 50 w Warszawie” W ramach realizacji robót na obiekcie Freyssinet Polska Sp. z o. o. jako podwykonawca robót specjalistycznych...

Budowa Obwodnicy Kępna w ciągu Drogi Ekspresowej S 11 – Odcinek I

Budowa Obwodnicy Kępna w ciągu Drogi Ekspresowej S 11 – Odcinek I

W sieprniu 2017r. Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył realizację robót związanych z wykonaniem sprężenia podłużnego Wiaduktu WD-1.8 nad drogą S-11 w ramach Inwestycji pn.: „Budowa Obwodnicy Kępna w ciągu Drogi Ekspresowej S-11 – Odcinek I”W ramach podpisanego...

Prace na odcinku drogi S-5 Wrocław-Poznań

Prace na odcinku drogi S-5 Wrocław-Poznań

Zakończona została realizacja robót związanych ze sprężeniem ustrojów nośnych obiektów inżynierskich WD38, WS40, MS36, MS41, WD43 oraz WD45A w ramach realizacji w/w inwestycji.Łącznie wbudowano 1610 ton stali sprężającej. Wykorzystano zakotwienia czynne i bierne ...

Budowa mostu MS-4B w ciągu S7 nad kanałem Pauzeńskim.

Budowa mostu MS-4B w ciągu S7 nad kanałem Pauzeńskim.

Budowa mostu MS-4B w ciągu S7 nad kanałem Pauzeńskim. Wykonawcą ustroju nośnego jest firma Vistal Construction Sp. z o.o.  a podpór i całego odcinka S7 firma Budimex S.A.Most stanowi konstrukcja stalowa pomostem zespolonym (stalowe dźwigary, betonowa płyta...

Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

Wielkim sukcesem zakończyły się dla Firmy Freyssinet Polska tegoroczne Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji w Wiśle. Poza zawarciem nowych znajomości i pozyskaniem wielu ciekawych kontaktów biznesowych, odbyciu wielu ciekawych rozmów z projektantami, wygraliśmy w...

S7 Miłomłyn-Olsztynek-Ostróda Południe – Rychnowo

S7 Miłomłyn-Olsztynek-Ostróda Południe – Rychnowo

Budowa Drogi Ekspresowej S7na odcinku Miłomłyn-Olsztynek z podziałem na 2 zadania:Zadanie nr 1 - Ostróda Południe - Rychnowo (pododcinek C1) od km 18+845 do km 27+650W grudniu 2016 roku Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył realizację robót związanych z kompleksowym...

Polski Kongres Drogowy z wizytą na Trzecim Moście Bosforskim

Polski Kongres Drogowy z wizytą na Trzecim Moście Bosforskim

Na stronie Polskiego Kongresu Drogowego ukazał się wpis dotyczący firmy Freyssinet Polska Sp. z o.o. serdecznie polecamy. W dniach 29-30 listopada 2016 r. w Stambule odbyło się międzynarodowe seminarium poświęcone tematyce budowy mostów podwieszonych zorganizowane...

Nasuwanie podłużne estakady E1 w ciągu drogi S19 w Rzeszowie

Nasuwanie podłużne estakady E1 w ciągu drogi S19 w Rzeszowie

NAZWA ZADANIA:Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK 4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem, wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.LOKALIZACJA:...

Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S11

Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S11

Pod koniec września 2016 r. została zakończona realizacja robót związanych ze sprężeniem ustrojów nośnych obiektów inżynierskich WD-2, WD-3, WD-4, WD-6, WD-10, WD-11, WD-12, WD-13 oraz WD-14 realizowanych w ramach w/w inwestycji. W ramach realizacji robót Freyssinet...

Budowa Drogi S-7 Olsztynek (S-51) – Płońsk (S-10) odc. Nidzica – Napierki – Zadanie Nr 1: Obwodnica Nidzicy od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem) / Zadanie Nr 2: od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa Drogi S-7 Olsztynek (S-51) – Płońsk (S-10) odc. Nidzica – Napierki – Zadanie Nr 1: Obwodnica Nidzicy od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem) / Zadanie Nr 2: od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa Drogi S-7 Olsztynek (S-51) – Płońsk (S-10) odc. Nidzica – Napierki - Zadanie Nr 1: Obwodnica Nidzicy od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem) / Zadanie Nr 2: od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki W sierpniu 2016...

Freyssinet Polska sponsorował VI Regaty Mostowców

Freyssinet Polska sponsorował VI Regaty Mostowców

17,09,2016 w Sopocie odbyły się Regaty Mostowców.Freyssinet Polska był jednym ze sponsorów imprezy.Wszystkim Uczestnikom i Organizatorom dziękujemy za wspaniałą zabawę.Zapraszamy do fotogalerii. Fot. Adam Syzdół-Freyssinet Polska

FREYSSINET – Nowy rekord świata w długości przęsła wantowego

FREYSSINET – Nowy rekord świata w długości przęsła wantowego

Most Yavuz Sultan Selim czyli trzeci most przez cieśninę Bosfor w Turcji, został otwarty w Stambule podczas uroczystości z udziałem prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Jest to most hybrydowy, rozpiętość głównego przęsła 1408 metrów ustanawia nowy rekord świata w...

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE TECHNICZNO-PRAKTYCZNE SZKOLENIE PRODUKTOWE

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE TECHNICZNO-PRAKTYCZNE SZKOLENIE PRODUKTOWE

Zapraszamy architektów, projektantów i konstruktorów do udziału w szkoleniu produktowym organizowanym w siedzibie firmy Freyssinet Polska Sp. z o.o. w Warszawie Najbliższa edycja szkoleń już we wrześniu! Proponujemy Państwu szkolenie w pięciu blokach tematycznych: 1-...

Nasuwanie wiaduktu WK6 w Lublinie

Nasuwanie wiaduktu WK6 w Lublinie

15.08.2016, wykonano drugi etap prac związanych z nasuwaniem wiaduktu pod linią kolejową.19.06.2016, wykonano pierwszy etap prac związanych z nasuwaniem wiaduktu pod linią kolejową. Wiadukt WK6 jest obiektem w ciągu budowanej zachodniej obwodnicy...

Techspan w ciągu drogi ekspresowej S-19, Lubartów – Kraśnik

Techspan w ciągu drogi ekspresowej S-19, Lubartów – Kraśnik

Zakończono budowę tunelu typu Techspan dla zadania „Budowa Drogi Ekspresowej S-19, Lubartów - Kraśnik Na Odcinku Od Węzła Dąbrowica (Bez Węzła) Do Węzła Konopnica (Wraz Z Węzłem)".Obiekt w technologii obiektów inżynierskich z prefabrykowanych elementów łukowych....

NOWY ADRES SIEDZIBY

NOWY ADRES SIEDZIBY

Z dniem 21.03.2016 zmianie uległ adres korespondencyjny firmy. Nowy adres to: Freyssinet Polska Sp. z o.o. ul. Głuszycka 5 02-215 Warszawa Pozostałe dane kontaktowe nie ulegają zmianie.

Kontynuacja budowy autostrady A1 obiekty WA-259 i WA-263

Kontynuacja budowy autostrady A1 obiekty WA-259 i WA-263

Zakres robót Freyssinet Polska:Dostawa i montaż łożysk garnkowych: WA-259 – dwie nitki - łącznie 36 szt. łożysk garnkowych WA-263 – dwie nitki – łącznie 28 szt. łożysk garnkowych Okres montażu łożysk dla dwóch obiektów: II połowa września – I połowa grudnia 2015...

Budowa Archiwum Politechniki Wrocławskiej

Budowa Archiwum Politechniki Wrocławskiej

W okresie 01.05 – 30.08. 2015 Freyssinet Polska Sp. z o.o. uczestniczył w realizacji Inwestycji pn „Archiwum Politechniki Wrocławskiej zlokalizowane przy ul. Czerwonego Krzyża 2 we Wrocławiu”.W ramach realizacji robót na obiekcie Freyssinet Polska Sp. z o. o. jako...

Sprężenie Obiektu 6T na Węźle Modlińska w Warszawie

Sprężenie Obiektu 6T na Węźle Modlińska w Warszawie

W czerwcu 2015 roku zakończona została realizacja robót związanych z budową ustroju nośnego obiektu 6T w ramach realizacji Inwestycji: "Kontynuacja projektowania i przebudowa Drogi S8 – odc. Powązkowska - Marki (ul. Piłsudskiego) – Etap II: odc. Węzeł Powązkowska –...

Pływamy z Otylią Jędrzejczak

Pływamy z Otylią Jędrzejczak

W dniu 7 listopada Freyssinet Polska Sp. z o.o. był jednym z głównych sponsorów Ogólnopolskich Zawodów Pływackich SPRINT – pływamy z Otylią Jędrzejczak w Skierniewicach. Wsparł w ten sposób Uczniowski Klub Sportowy „NAWA Skierniewice” i ponad 250 zawodników...

Safety week

Safety week

W dniach 20-27 10 2014 pod przewodnictwem Dyrekcji Arkadiusza Franków, Piotra Beczka oraz specjalisty BHP Jacka Skowronka odbył się Tydzień Bezpieczeństwa VINCI.Na spotkaniach z pracownikami przedstawione zostały podjęte przez Grupę Vinci działania na rzecz...

Budowa mostu przez rz. Wisłę w miejscowości Kamień

Budowa mostu przez rz. Wisłę w miejscowości Kamień

Freyssinet Polska Sp. z o.o. jako specjalistyczny Podwykonawca Konsorcjum ENERGOPOL Szczecin S.A. – GOTOWSKI BKiP Sp. z o.o. w zakresie dostawy technologii nasuwania podłużnego dla potrzeb realizacji Inwestycji w miesiącu wrześniu nasunął łącznie ponad 400 metrów...

15sto lecie Freyssinet Polska.

15sto lecie Freyssinet Polska.

Od czasu założenia w 1999 r. Freyssinet Polska z niewielkiej firmy przekształciło się w jedną z największych firm w Polsce wykwalifikowaną w specjalistycznych pracach budowlanych. Poprzez bardzo liczne i bardzo ciekawe wyzwania firma zyskała doświadczenie oraz wysoko...