W okresie 01.08 – 28.09. 2017 Freyssinet Polska Sp. z o.o. uczestniczył w realizacji Inwestycji „Rozbudowa hali warsztatowej przy Al. Reymonta 50 w Warszawie”

W ramach realizacji robót na obiekcie Freyssinet Polska Sp. z o. o. jako podwykonawca robót specjalistycznych była dostawcą i wykonawcą bezprzyczepnościowego systemu sprężania konstrukcji stropów typu „F”
W ramach zadania dostarczono i wbudowano
– 206 kpl. zakotwień typu 1F15
– stal sprężającą – z indywidualnym zabezpieczeniem antykorozyjnym w postaci smaru oraz osłony HDPE
– wykonano sprężenie dwóch działek stropowych o łącznej powierzchni ok. 420 m2