Konstrukcje z gruntu zbrojonego

Podwieszanie konstrukcji

Sprężenie

Technologie budowy

Wyposażenie mostów

Konstrukcje z gruntu zbrojonego

Produkty

Zastosowanie

Techspan

Konstrukcje z gruntu zbrojonego
Freyssinet jako światowy lider specjalistycznych robót inżynieryjnych jest także powiernikiem tradycji związanych z konstrukcjami z gruntu zbrojonego, których rozwój został zapoczątkowany w latach 60-tych ubiegłego stulecia, a grupa Reinforced Earth wyrosła na światowego lidera technologii gruntu stabilizowanego mechanicznie.

IDEA

W kilku zdaniach
Nową formę konstrukcji z gruntu zbrojonego opatentował w 1963 roku francuski inżynier Henri Vidal. W 1968 roku wykonano pierwsze znaczące prace związane z nową technologią na trasie A 53 we Francji. W roku 1976 zrealizowano 100000 m konstrukcji z gruntu zbrojonego. Obecnie na świecie buduje się ponad milion m2 rocznie. Do szybkiego wzrostu popularności tego systemu przyczyniła się niezawodność, konkurencyjna cena, a także różnorodność obszarów jego zastosowania.

Zasada działania

Model konstrukcji z gruntu zbrojonego opiera się na złożonej idei:

stalowe, żebrowane, ocynkowane pasy zbrojeniowe, umieszczone w regularnych odstępach znajdujących się wewnątrz nasypu stanowią zbrojenie gruntu. Pasy są utrzymywane dzięki siłom tarcia pomiędzy stalą, a materiałem zasypki. Zbrojony w ten sposób nasyp staje się konstrukcją samonośną. Lekka okładzina składająca się z betonowych elementów prefabrykowanych lub siatek stalowych stanowi wystarczające zabezpieczenie całego bloku zbrojonego oraz nadaje mu estetyczny wygląd zewnętrzny.

Gwarancje trwałości
Trwałość konstrukcji z gruntu zbrojonego podlega systematycznej kontroli w naturalnych warunkach na ponad 20 obiektach znajdujących się na całym świecie. Zachowanie się pasów stalowych w ośrodku gruntowym jest badane laboratoryjnie od ponad 30 lat i w pełni finansowane przez firmę Freyssinet. Okres użytkowy konstrukcji z gruntu zbrojonego zgodnie z Polską Normą oraz Rozporządzeniem MTiGM w sprawie warunków technicznych , jakim warunkom powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie jest zakładany na minimum 100 lat dla pasów stalowych ocynkowanych przy ubytku zbrojenia 1,5mm.

Oferujemy produkty: