Techspan

Podwieszanie konstrukcji

Spręzenie

Technologie budowy

Wyposażenie mostów

Konstrukcje z gruntu zbrojonego

Techspan

Techspan
Żelbetowe prefabrykaty łukowe TECHSPAN służą do budowy obiektów żelbetowych w bardzo szerokim zakresie rozpiętości od 5m do 20m oraz wysokości do 8m. Konstrukcja TECHSPAN może być dwu- lub trójprzegubowa. Krzywizna łuku jest tak dobrana aby momenty zginające w każdym punkcie były bliskie zeru dla jednego konkretnego przypadku obciążeń, ciężar zasypki i parcie gruntu.

Obiekty inżynierskie wykonywane w technologii TECHSPAN nie wymagają łożysk i dylatacji, a poprzez minimalną wysokość zasypki w kluczu hmin=1m redukują śliskość nawierzchni na obiekcie w okresach przejść przez 0oC, ponadto znacznie obniżają koszt budowy, charakteryzują się dużą szybkością montażu, brakiem szalunków i rusztowań, prace budowlane można prowadzić w okresie zimowym.

TECHSPAN to także doskonała alternatywa dla stalowych, podatnych konstrukcji z blach falistych. Żelbetowe łuki TECHSPAN charakteryzuje dłuższy okres użytkowania obiektu inżynierskiego, niższy koszt realizacji, krótszy czas budowy, łatwiejszy montaż, łagodniejsze wymagania w zakresie zasypki, większa odporność na korozję oraz poprawa walorów estetycznych.