Kariera

Nasza historia

Realizacje

Kariera

Kontakt

ktBD 

OFERTY PRACY
Oferty pracy pojawiają się w serwisach www.pracuj.pl oraz www.olx.pl

Inżynier budowy

Miejsce pracy: Warszawa

Praca na stanowisku Inżynier Budowy:

– odpowiedzialność za terminową realizację inwestycji. Praca pod nadzorem kierownika budowy.

– wykonywanie przedmiarów, obmiarów robót,

– prowadzenie uzgodnień projektowych

– systematyczna kontrola jakości i technologii robót wykonywanych przez podległe brygady i podwykonawców

– odpowiedzialność za terminową, zgodną z harmonogramem, logistykę materiałów budowlanych i pracę ekip budowlanych

– kontrolowanie realizacji robót w zakresie terminowości i jakości wykonania, jak i przestrzegania przepisów

Oczekujemy:

– gotowości do odbywania podróży służbowych w rejonie całej Polski,

– wykształcenia wyższego budowlanego o profilu drogowym, mostowym, przemysłowym;

– mile widziane doświadczenia w pracy na budowie przy robotach ziemnych;

– pasji oraz prawdziwego zainteresowania branżą;

Oferujemy:

– interesującą i odpowiedzialną pracę w międzynarodowej firmie;

– możliwość rozwoju zawodowego i samorealizacji;

– atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia;

– benefity pozapłacowe m.in. kartę Multisport, pakiety medyczne, ZFŚS.

*****************************************

Asystent Projektanta w Dziale Łożysk i Urządzeń Dylatacyjnych

Miejsce pracy: Warszawa

Praca na stanowisku asystenta projektanta:

– Przygotowanie dokumentacji projektowych.

– Przygotowanie dokumentacji warsztatowych.

– Przygotowanie i koordynacja produkcji.

Oczekujemy:

– Wykształcenie wyższe techniczne, specjalizacja: konstrukcje budowlano inżynierskie lub mosty i budowle podziemne.

– Absolwent lub student ostatniego roku uczelni technicznej na kierunku budownictwo / konstrukcje budowlane – mile widziany.

– Dobra znajomość AutoCad, pakietu MS Office.

– Znajomość języka angielskiego umożliwiającą swobodną komunikację.

– Umiejętność pracy zespołowej, dokładność, sumienność.

Oferujemy:

– Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.

– Udział w ciekawych projektach.

– Przyjazną atmosferę w pracy.

– Ubezpieczenie zdrowotne, Multisport.

*****************************************

Inżynier budowy – Kierownik robót

Miejsce pracy: Warszawa

Praca na stanowisku Kierownik Robót:

– Przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej i wykonawczej do realizacji robót.

– Koordynacja oraz nadzór techniczny nad realizacją projektów budowlanych w oparciu o wymagania kontraktu. (dokumentacja techniczna, harmonogramy)

– Kontrola i sprawdzanie jakości wykonanych robót.

– Nadzór i koordynacja pracowników budowalanych oraz prac podwykonawców.

– Prowadzenie dokumentacji budowy.

– Współpraca z projektantami inspektorami nadzoru oraz innymi osobami uczestniczącymi w procesie budowlanym .

Oczekujemy:

– Wykształcenie wyższe inżynierskie – budownictwo.

– Umiejętność odczytywania dokumentacji budowalanej, znajomość oprogramowania inżynierskiego.

– Umiejętność organizowania pracy podległym pracownikom..

– Zorientowoanie na jakość i samodzielność realizacji powierzonych zadań.

– Doświadczenie w pracy na budowie min. 2 lata.

– Gotowość do odbywania okresowych podróży służbowych, na budowy realizowane przez Freyssinet Polska.

Oferujemy:

– Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w nowoczesnej firmie budowlanej.

– Realizację ciekawych i zaawansowanych technicznie kontraktów.

– Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia.

– Niezbędne narzędzia pracy.

– Możliwość doszkalania w szczególności zdobycia uprawnień budowlanych.

– Benefity pracownicze (ubezpieczenie grupowe,  karta Multisport, karta medyczna)

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny – tel. 603 240 401.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres biuro@freyssinet.pl.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Freyssinet Polska z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Freyssinet Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Głuszyckiej 5. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.