Prace ziemne związane z budową Obwodnicy Opatowa rozpoczęły się w marcu 2023 roku. Budowany odcinek stanowi fragment dróg S74 oraz DK9 i zlokalizowany jest na terenie województwa świętokrzyskiego, w powiecie: opatowskim, na terenie gmin Opatów, Sadowie i Lipnik. Obwodnica połączy województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie.

Kontrakt na zaprojektowanie i wybudowanie tej drogi realizuje konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciony.

Aktualnie prowadzone są prace przy budowie estakad, mostów i wiaduktów.

Freyssinet Polska ma swój znaczący udział w powstającej Obwodnicy Opatowa.

Na podstawie umowy z Głównym Wykonawcą Freyssinet Polska zaprojektuje, wykona i zamontuje ponad 200 łożysk garnkowych i ponad 30 dylatacji modułowych. Pierwsze montaże już trwają.

Jednocześnie na początku 2024 roku wykonany zostanie naciąg wewnętrznych kabli sprężających typu C (w systemie Freyssinet) estakady drogowej ES-2 w ramach zadania: „Budowa obwodnicy Opatowa w ciągu S74 i DK9”. Ustrój nośny estakady (jezdnia lewa oraz jezdnia prawa) stanowi konstrukcja płytowo-belkowa (dwudźwigarowa) z betonu sprężonego. Obiekt zaprojektowano w formie trójprzęsłowej belki ciągłej o łącznej długości 108,05 m.

 Obwodnica Opatowa ma być gotowa przed 2025 r. Inwestycja jest warta niemal 432 mln zł.

 Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach

Generalny wykonawca: Lider konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A, Partner konsorcjum: Acciona Construcción S.A