W lipcu 2017r. Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył realizację robót związanych z wykonaniem sprężenia podłużnego płyty pomostu obu jezdni Wiaduktu WS-26 w ciągu Drogi S8 w ramach Inwestycji pn.: „Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 8 do parametrów Drogi Ekspresowej na odcinku Wyszków – granica Województwa Podlaskiego – odcinek II w km 533+145,50 – 562+542,07”

W ramach podpisanego kontraktu na realizację robót, Freyssinet Polska Sp. z o.o., jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac / dostaw:

– opracowanie i uzgodnienie z Projektantem niezbędnych procedur wykonawczych (Program Sprężania / Program Zapewnienia Jakości),

– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia kabli sprężających typu 4B15 w ilości 84 szt., stal sprężająca bezprzyczepnościowa w ilości ok. 16,6 ton netto)

– wykonanie robót związanych ze sprężeniem oraz iniekcją zabezpieczającą zakotwienia kabli sprężających.

 

LOKALIZACJA: Województwo Mazowieckie – Podlaskie (Ostrów Mazowiecka)

TYP KONSTRUKCJI: stalowo – żelbetowa (konstrukcja łuku, ściągu głównego i poprzecznic wykonana ze stali – żelbetowa sprężona podłużenie płyta pomostowa oparta na poprzecznicach)  dwujezdniowa o rozpiętości przęsła 73,50m

INWESTOR: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Białymstoku

GENEALNY WYKONAWCA ROBÓT / ZLECENIODAWCA: POLAQUA Sp. z o.o. / BUDREX KOBI Sp. z o.o.

REALIZACJA: 05 – 07.2017

PRODUKT: System sprężania Freyssinet typu B

 

WP_20170713_008 WP_20170713_007 WP_20170713_004 WP_20170713_002 WP_20170523_023 WP_20170510_006 WP_20170510_005

Możliwość komentowania jest wyłączona.