W Pułtusku praca wre. Intensywne działania widoczne są gołym okiem, a mieszkańcy mogą te zmiany obserwować z dnia na dzień.

Po dawnym moście Benedyktyńskim nie ma już śladu. Prace rozbiórkowe udokumentowaliśmy na licznych zdjęciach.

Kostrukcja odnowionej formy przeprawy została umieszczona na swoim miejscu i wygląda imponująco.

Będziemy śledzić i relacjonować kolejne etapy powstawania tego obiektu.