Budowa drogi ekspresowej nr S19 na odcinku Boćki – Malewice jest inwestycją o znaczeniu krajowym. Powyższy odcinek stanowi fragment przyszłej drogi ekspresowej S19 i zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: bielskim i siemiatyckim.

Dla w/w odcinka Freyssinet Polska zaprojektuje, wyprodukuje i zamontuje łożyska elastomerowe i garnkowe. Na podstawie umowy z Głównym Wykonanwcą na obiekty PZDdz-81, PZDdz-98 i PZDdz-103 zostało przewidzianych łącznie 36 łożysk elastomerowych, natomiast na obiekty WD-75, WD-83, WD-85, WD-87, WD-90, WD-97, WD-99, WD-101 i WD-102 aż 45 łożysk garnkowych.

Planowana data zakończenia inwestycji wynikająca z umowy pomiędzy Zamawiającym a Głównym Wykonawcą to 06.09.2024r.

Inwestycja zdecydowanie zmniejszy negatywne oddziaływanie ruchu istniejącej drogi na otoczenie, poprzez przeniesienie ruchu tranzytowego na obwodnicę, a także usprawni połączenia między regionami kraju.

Główny Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach