W ciągu drogi wojewódzkiej nr 966, na terenie Kobylca, w gminie Łapanów, trwa budowa nowego mostu na rzece Stradomka. Stary obiekt był już w bardzo złym stanie technicznym i jednocześnie miał duże ograniczenia tonażowe, nowy, umożliwi przejazd ciężkich samochodów, co ucieszy zarówno przedsiebiorców jak i władze.

Już od kwietnia 2023 ruch, na tym odcinku, odbywa się wahadłowo przeprawą tymczasową, ponieważ stary most został rozebrany. 

Prace przy budowie nowego mostu obejmują liczne zadania m.in. umocnienie koryta rzeki, rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 966 wraz z przebudową chodników, zjazdów i poboczy, budowę oświetlenia drogi.

Freyssinet Polska ma swój szczególnie ważny udział przy zmianie ustroju nośnego na żelbetowy łukowy sprężony w celu podniesienia nośności obiektu.

Obecnie (stan na ostatni tydzień kwietnia 2024) zakończyły się prace zwiazane z naciągiem pierwszej połowy kabli i przystąpiono do iniekcji. Druga połowa kabli zostanie zamontowana, sprężona i zainiektowana po wykonaniu dźwigarów łukowych mostu, za około 2-3 miesiące.

Obiekt zaprojektowano w układzie jednoprzęsłowej belki wzmocnionej łukiem o rozpiętości przęsła 68,0 m. Pomost w postaci żelbetowego rusztu z dwoma kablobetonowymi belkami jest podwieszony do dwóch żelbetowych łuków za pomocą pochyłych wieszaków. 
Zakres prac zleconych przez Głównego Wykonawcę firmie Freyssinet Polska obejmuje sprężenie podłużne pomostu, w tym dostawę materiałów, montaż i wykonanie sprężenia wewnętrznego oraz iniekcję kanałów kablowych. Zastosowano tutaj system C Freyssinet, czyli łącznie 40 zakotwień 31C15 i ponad 53 tony stali sprężającej.
Zadanie: Przebudowa (budowa) mostu w ciągu DW 966 w m. Kobylec
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Generalny wykonawca: Nowak Mosty sp. z o.o.