Przebudowa dylatacji i regulacja łożysk w Gdańsku

Przebudowa dylatacji i regulacja łożysk w Gdańsku

W ramach umowy, dotyczącej przebudowy dylatacji i regulacji łożysk, podpisanej pomiędzy FBSerwis S.A. a Freyssinet Polska Sp. z o.o., został ustalony szczegółowy zakres zadań do wykonania. Wiążący strony kontrakt, zobowiązuje lidera...
Wymiana dylatacji na obiekcie WA-8 autostrady A1

Wymiana dylatacji na obiekcie WA-8 autostrady A1

We wrześniu bieżącego roku firma Freyssinet Polska podpisała umowę z Gdańsk Transport Company S.A.na wykonanie wymiany dylatacji modułowej na obiekcie autostradowym WA -8 strona lewa w km 7+528 Autostrady A1. W ramach zlecenia Freyssinet Polska...
Przebudowa mostu na rzece Słupiance

Przebudowa mostu na rzece Słupiance

Freyssinet Polska Sp.z o.o. jest wykonawcą nowego obiektu mostowego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno (ul. Pocztowa) wraz z przebudową mostu na rzece Słupiance oraz drogami osiedlowymi –...
Prace naprawcze na moście 3 Maja w Ciechanowie

Prace naprawcze na moście 3 Maja w Ciechanowie

W dniu 06.05.2021r. na moście 3 Maja w Ciechanowie stwierdzono obniżenie wschodniej krawędzi pomostu co objawiło się powstaniem na jezdni uskoku po zmiennej wysokości miejscowo przekraczającym 80 mm. Ponadto zniszczeniu uległo urządzenie...