Łożyska, dylatacje i sprężenie na Obwodnicy Opatowa

Łożyska, dylatacje i sprężenie na Obwodnicy Opatowa

Prace ziemne związane z budową Obwodnicy Opatowa rozpoczęły się w marcu 2023 roku. Budowany odcinek stanowi fragment dróg S74 oraz DK9 i zlokalizowany jest na terenie województwa świętokrzyskiego, w powiecie: opatowskim, na terenie...
Remont mostu nad Wartą

Remont mostu nad Wartą

Dnia 31 lipca 2023 roku firma Freyssinet Polska rozpoczęła prace na autostradzie A2. Pierwszym krokiem było wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, polegającej na zamknięciu całkowitym jezdni północnej mostu nad rzeką Wartą, w ciągu wyżej...
System sprężania extradosed na Węgrzech

System sprężania extradosed na Węgrzech

Freyssinet Polska Sp. z o.o. jako partner konsorcjum z Pannon-Freyssinet Kft. uczestniczy w realizacji sprężenia zewnętrznego typu extradosed na nowo-budowanym moście na rzece Dunaj w okolicach miejscowości Kalocsa i Paks...
Dylatacje na S61 węzeł Podborze- węzeł Śniadowo

Dylatacje na S61 węzeł Podborze- węzeł Śniadowo

Na trasie Białystok-Warszawa, w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r., trwa budowa węzła Podborze. Tu droga S61 połączy się z S8. Dwa węzły, prawie 20-kilometrów drogi Via Baltica przebiegającej przez dwa...
Mury oporowe na odcinku Rail Baltica

Mury oporowe na odcinku Rail Baltica

W ramach inwestycji: pn. ”Wykonanie robót budowlanych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500 w ramach projektu Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok” Freyssinet Polska wraz z Konsorcjantem już...
Nasuwanie podłużne konstrukcji mostu

Nasuwanie podłużne konstrukcji mostu

Firma Freyssinet zakończyła prace związane z nasuwaniem podłużnym konstrukcji mostu w ramach zadania „Most kolejowy na rz. Odra w km 100+106 w ciągu toru Nr 2 w Opolu”. Na budowie linii kolejowej E30 na odcinku Opole...