NAZWA ZADANIA:
Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK 4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem, wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.
LOKALIZACJA: Rzeszów
GENERALNY WYKONAWCA OBIEKTU: Warbud S.A.
INWESTOR: GDDKiA
DANE DOTYCZĄCE OBIEKTU:
Estakada E-1 w ciągu drogi S19
Długość przęseł: 33+54+5×60+54+33 [m]
Długość w osiach podparcia skrajnych podpór  474,0 m
Ilość nitek: 2
Przekrój poprzeczny: Skrzynka jednokomorowa, betonowa sprężona podłużnie
Ilość stali sprężającej: 414 800,0 kg
Rodzaj zakotwień: 19C15 – 672 szt.
ZAKRES FREYSSINET POLSKA
Współpraca w zakresie tworzenia Projektu technologicznego
Dostawa i montaż łożysk ślizgowych do nasuwania podłużnego – 40 szt.
Dostawa sprzętu do nasuwania (siłowniki, pompy, liny trakcyjne, prowadzenia boczne)
Wykonanie nasuwania podłużnego: 2 x 17 segmentów na obu nitkach
Wykonanie sprężenia centrycznego i ekscentrycznego wraz z iniekcją
Dostawa i montaż łożysk docelowych garnkowych – 40 szt.
Dostawa i montaż dylatacji modułowych.
OKRES REALIZACJI
Wykonywanie ustroju nośnego w technologii nasuwania podłużnego 04÷09.2016
Montaż łożysk docelowych: 10÷12.2016
Prace zakończono 4.12.2016
Uwaga: Montaż dylatacji w okresie późniejszym z racji panujących temperatur