W połowie stycznia 2024 roku firma Freyssinet Polska podpisała umowę na zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Benedyktyńskiej wraz z rozbudową mostu.”

Istniejący, zgłoszony do przebudowy, obiekt jest mostem drogowym jednoprzęsłowym o schemacie statycznym belki wolnopodpartej a konstrukcję nośną obiektu stanową belki stalowe IPE 550 wraz z żelbetową płyta zespalającą.

Przyczółki obiektu zostały wykonane w postaci konstrukcji pełnościennych z podwieszonymi do nich skrzydłami przytrzymującymi nasyp na dojazdach do obiektu, a ściany te posiadają oblicówkę kamienną. Całkowita długość obiektu ze skrzydełkami mierzy 25,60 m natomiast rozpiętość przęsła 10,80 m.

Na płycie pomostu została wykonana nawierzchnia bitumiczna o grubości 20cm. Obiekt posiada również dwustronne chodniki dla ruchu pieszych a na krawędzi wsporników chodnikowych znajdują się balustrady stalowe. 

W ramach realizacji zadania zostanie wykonana przebudowa nawierzchni jezdni o długości 48 m i szerokości 6,0 m wraz z obustronnymi chodnikami oraz przebudowa prowadzących w kierunku Al. Wiktora Gomulickiego schodów.

Natomiast rozbudowa mostu wiąże się z wykonaniem rozbiórki istniejącego przęsła zespolonego wraz z wyposażeniem, rozbiórki nawierzchni na dojazdach, chodników, schodów betonowych i umocnień skarp rzeki. Następnie Freyssinet Polska zamontuje nowe belki stalowe, płytę żelbetową, poprzecznice i wsporniki.

Nawierzchnia jezdni obiektu mostowego zostanie wykonana z kostki granitowej, krawężniki z kamienia i betonu. Most zyska też ochronną, ozdobną balustradę. 

Pojawią się również dwie pary schodów skarpowych z poręczą.

Podchodząc do przetargu firma Freyssinet Polska wykonała wizję lokalną zgłoszonego do remontu obiektu, w celu przedstawienia jak najbardziej rzetelnej oferty.

Podstawowe parametry geometryczne istniejącego obiektu

 • światło poziome– 10,80 m ( równe światłu mostu ),
 • światło poziome (szer. przyczółków) – 7,58 m
 • całkowita długość ustroju – 13,30 m
 • długość całkowita ze skrzydełkami – 25,60
 • szerokość całkowita – 8,8m,
 • światło pionowe – ok. 3,53m.
 
Podstawowe parametry geometryczne nowego obiektu
 • światło poziome– 10,80 m ( równe światłu mostu ),
 • całkowita długość ustroju – 13,30 m
 • długość całkowita ze skrzydełkami – 25,61 m,
 • szerokość całkowita – 12,46m,
 • światło pionowe –ok. 3,53 m.

Zamawiający: Gmina Pułtusk ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk

Czas realizacji: 12 miesięcy