W ostatnich dniach grudnia 2014r. Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył realizację prac związanych z wykonaniem sprężenia łącznie 3 stropów (nad piwnicą, parterem i I piętrem) na

Freyssinet Polska Sp. z o.o. jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac:
– opracowanie i dostarczenie zamiennego Projektu Wykonawczego dla stropów sprężonych,
– dostawę niezbędnych materiałów (cięgien bez przyczepności ze stali sprężającej, zakotwień typu 1F15),
– wykonanie prac montażowych systemu sprężenia wraz z Generalnym Wykonawcą Inwestycji,
– wykonanie sprężenia

LOKALIZACJA: Janów Lubelski – Województwo Lubelskie,
TYP KONSTRUKCJI: Budynek o konstrukcji żelbetowo murowanej  (żelbetowa konstrukcja stropów – murowane ściany konstrukcyjne),
INWESTOR: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim,
GENERALNY WYKONAWCA INWESTYCJI: Firma WALSKI BUDOWNICTWO S.C.
REALIZACJA: 10-12.2014
PRODUKT: System sprężenia typu F