W lutym 2017r. Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył realizację robót związanych z wykonaniem sprężenia stropu dziedzińca wewnętrznego w ramach realizacji przebudowy i nadbudowy kamienicy przy ul. Hożej 42 w Warszawie.
W ramach podpisanego kontraktu na realizację robót, Freyssinet Polska Sp. z o.o. , jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac / dostaw:
– opracowanie i uzgodnienie z Projektantem niezbędnych procedur wykonawczych (Program Sprężania / Program Zapewnienia Jakości / Szczegółowe rozwiązania technologiczne),
– dostawę niezbędnych materiałów do realizacji robót związanych z wykonaniem sprężenia (zakotwienia kabli sprężających typu 3B15 oraz 4B15, stal sprężająca, osłony kabli sprężających)
– wykonanie robót związanych z montażem systemu sprężenia (tj. ułożenie osłon, montaż splotów oraz zakotwień), sprężeniem oraz iniekcją kanałów kablowych po wykonaniu sprężenia

LOKALIZACJA: Województwo Mazowieckie, Warszawa
TYP KONSTRUKCJI: żelbetowa płytowa, sprężone podłużnie i poprzecznie kablami sprężającymi typu 3L15,7 oraz 4L15,7.
INWESTOR: Hoża 42 Sp. z o.o. Sp. K
WYKONAWCA ROBÓT / ZLECENIODAWCA: Hoża 42 Sp. z o.o. Sp. K
REALIZACJA: 11.2016-02.2017
PRODUKT: System sprężania Freyssinet B