W połowie września 2015r. przekazano kierowcom do ruchu wszystkie jezdnie Mostu im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Warszawie – tym samym na 1,5 miesiąca przed terminem umownym, udało się zakończyć prace związane z remontem przeprawy które rozpoczęły się w październiku 2013r.
Freyssinet Polska Sp. z o.o. jako specjalistyczny wykonawca robót w ramach swojego zakresu robót wykonał następujące roboty:
– wykonanie wzmocnienia konstrukcji stalowej obiektu poprzez zewnętrzne sprężenie bezprzyczepnościowe wraz z iniekcją kanałów kablowych zaczynem cementowym,
– wykonanie sprężenia wewnętrznego płyt górnych żelbetowych przyczółków wraz z iniekcją kanałów kablowych zaczynem cementowym,
– wymianę 32 szt. łożysk stalowych na łożyska garnkowe wraz z przebudową ciosów podłożyskowych,
– wymianę istniejących modułowych urządzeń dylatacyjnych na dylatacje palczaste,
– zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej mostu przez wykonanie nowych powłok malarskich,
– dostawę paneli z gruntu zbrojonego,
Lokalizacja: Warszawa, woj. Mazowieckie,
Typ konstrukcji: stalowa dwudźwigarowa (częściowo skrzynkowa) ze stalową płytą ortotropową,
Inwestor: GDDKiA Oddział Warszawa,
Generalny Wykonawca Inwestycji: METROSTAV S.A. Oddział w Polsce
Realizacja: 11.2014 – 06.2015
Produkt: System C, Łożyska garnkowe, Powłoki antykorozyjne.