Zakończona została realizacja robót związanych ze sprężeniem ustrojów nośnych obiektów inżynierskich WA-264, WD-266, WD-267 oraz WD-269 w ramach realizacji w/w inwestycji.
W ramach realizacji robót Freyssinet Polska Sp. z o.o., jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac:
– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia typów: 12-13C15, 22C15, 25C15, 27C15 stal sprężająca, osłony kabli sprężających),
– wykonanie sprężania konstrukcji oraz iniekcji kabli sprężających po sprężeniu
 
LOKALIZACJA: Województwo Łódzkie
TYP KONSTRUKCJI: Konstrukcje żelbetowe, belkowo – płytowe sprężone podłużnie
INWESTOR: GDDKiA Oddział w Łodzi
GENEALNY WYKONAWCA ROBÓT / ZLECENIODAWCA: MOTA ENGIL Central Europe S.A. / BUDREX – KOBI Sp. z o.o.
REALIZACJA: 03-06.2015
PRODUKT: System sprężania C