Konstrukcja mostowa w ciągu drogi ekspresowej S19. Obiekt PG1A zaprojektowano w technologii obiektów inżynierskich z prefabrykowanych elementów łukowych. Dane obiektu: długość całkowita L=78,18m, rozpiętość w świetle B=12,90m, wyniosłość w świetle H=7,35m, grubość elementu e=0,30m.

LOKALIZACJA: LUBLIN
GENERALNY WYKONAWCA: BUDIMEX S.A.
ZAMAWIAJĄCY (INWESTOR): GDDKiA
REALIZACJA:29.02.2016 – 15.04.2016r.
PRODUKT: KONSTRUKCJA MOSTOWA TECHSPAN