W ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 przejście przez miasto Tomaszów Mazowiecki – II etap na odcinku od km 50+091 do km 55+086 z wyłączeniem odcinka od km 51+794 do km 52+732”, realizowanego przez firmę Nowak-Mosty Sp. z o.o., w zakresie robót przewidziany został remont mostu M-01.

Obiekt nad rzeką Pilicą w Tomaszowie Mazowieckim wymagał między innymi wymiany dylatacji, które Freyssinet Polska Sp. z o.o. zaprojektował, dostarczył i zamontował mając na uwadze specyfikę konstrukcji.

Zadanie wymagało nieszablonowego działania, uwzględniającego prowadzone w strefie przydylatacyjnej w przeszłości remonty, a dodatkowo mającego na celu maksymalne skrócenie czasu wymiany dylatacji oraz minimalizację prac związanych ze skuwaniem istniejącej, starej konstrukcji.  

Dzięki indywidualnemu podejściu na każdym etapie współpracy i doskonałej kooperacji Freyssinet Polska Sp. z o.o. z Generalnym Wykonawcą, udało się  skrócić czas robót oraz obniżyć koszty związane z remontem obiektu.

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich Łódź

Generalny Wykonawca: Nowak-Mosty Sp. z o.o.