Freyssinet Polska Sp. z o.o. od września 2018 do lipca 2019 realizował kontrakt o nazwie „Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu, odcinek od Obwodnicy Północnej do ul. Krapkowickiej. Etap II – od węzła Niemodlińska do Obwodnicy Północnej – podetap bez węzła Niemodlińska”. W ramach tego zadania wykonał projekt technologiczny oraz dostarczył prefabrykaty osłonowe wraz z akcesoriami do montażu ścian oporowych z gruntu zbrojonego.

 

Ściany oporowe tworzą  układ tarasowy i zlokalizowane są w ciągu Obwodnicy Piastowskiej oraz przy łącznicach w Opolu.

 

Łączna powierzchnia ścian: 6 635 m2

Maksymalna wysokość ściany: 11,0 m

Najdłuższa ściana: 351,0 mb

 

Łącznie na budowę dostarczono:

  •             pasy poliestrowe GeoStraps 37,5 kN → 118 400 mb
  •             pasy poliestrowe GeoStraps 50kN    → 363 000 mb
  •             prefabrykaty betonowe → 3 385 szt

 

LOKALIZACJA: Województwo Opolskie

ZLECENIODAWCA/ZAMAWIAJĄCY: HIMMEL I PAPESCH Opole Sp. z o.o.

REALIZACJA: 09.2018 – 07.2019 r.

PRODUKT: ściany oporowe w technologii konstrukcji z gruntu zbrojonego Freyssisol

Jednocześnie w  terminie od marca do sierpnia 2019 roku Freyssinet Polska Sp. z o.o. był zaangażowany w projekt  „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województw mazowieckiego / świętokrzyskiego – węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku Kamienna”

W ramach w/w kontraktu firma Freyssinet Polska Sp. z o.o. był odpowiedzialny za wykonanie projektu technologicznego oraz dostawę prefabrykatów osłonowych wraz z akcesoriami do montażu ścian oporowych z gruntu zbrojonego.

Kontrakt w liczbach wyglądał imponująco:

Łączna powierzchnia ścian: 6 594 m2

Maksymalna wysokość ściany: 10,5 m

Najdłuższa ściana: 235,0 mb

 

Łącznie na budowę dostarczono:

  •             pasy stalowe HA →136 540 kg
  •             śruby i nakrętki → 13 665 szt
  •             prefabrykaty betonowe → 3 656 szt

Ściany oporowe  zlokalizowane są w ciągu drogi ekspresowej S7 na dojazdach do obiektów WD-20, WD-23, WD-24 oraz w ciągu łącznicy WSC1.

LOKALIZACJA: Województwo Świętokrzyskie

ZLECENIODAWCA/ZAMAWIAJĄCY: BUDIMEX S.A.

REALIZACJA: 03-08.2019 r.

PRODUKT: ściany oporowe w technologii konstrukcji z gruntu zbrojonego Freyssisol

Możliwość komentowania jest wyłączona.