Budowa budynku mieszkalno – usługowego „Nordic Haven” przy ul. Grottgera w Bydgoszczy
W lutym 2016 roku Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył realizację robót związanych z wykonaniem sprężenia żelbetowej konstrukcji budynku mieszkalno – usługowego „Nordic Haven” zlokalizowanego przy ul. Grottgera 4 w Bydgoszczy.
Budynek „Nordic Haven” został zaprojektowany jako żelbetowa konstrukcja słupowo – płytowa oraz ścianowa poprzeczna. Obiekt posiada dwie kondygnacje podziemne (garaże, pomieszczenia techniczne, zbiorniki wody p.poż.) oraz łącznie 16 kondygnacji nadziemnych (w tym 4 kondygnacje zawierające przestrzenie biurowo-usługowe oraz 12 kondygnacji przeznaczonych na lokale mieszkaniowe).
Ze względu na architekturę budynku – charakterystyczne wewnętrzne patio oraz nadwieszenie nad 11 piętrem – pewne elementy konstrukcji zostały zaprojektowane jako żelbetowe sprężone o dość niestandardowym, i bardzo interesującym pod względem inżynierskim, układzie kabli sprężających.
Na szczególną uwagę zasługuje tu główna tarcza sprężona T.SPR.04-1/ T.SPR.05-1 o wysokości dwóch kondygnacji (7,13m) i długości blisko 27 metrów. Pozostałe elementy sprężone to: strop na, którym zlokalizowana jest główna tarcza sprężona wraz z 3 tarczami poprzecznymi, a także 3 wieszaki (WS-1, WS-2, WS-3) podwieszające 4 najwyższe kondygnacje budynku.

W ramach podpisanego kontraktu na realizację robót, Freyssinet Polska Sp. z o.o. , jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac projektowych oraz budowlanych:
– wykonanie weryfikacji założeń projektowych pod kątem spójności z zaproponowanym do realizacji systemem sprężania Freyssinet C,
– przygotowanie i uzgodnienie z Projektantem Dokumentacji Warsztatowo – Technologicznej dla wszystkich elementów żelbetowych przewidzianych do realizacji jako sprężone (w szczególności: dobór i lokalizacja typów zakotwień, dodatkowe zbrojenie stref zakotwień, modyfikacja układu sprężenia w razie konieczności),
– opracowanie i uzgodnienie z Projektantem niezbędnych procedur wykonawczych (Program Sprężania),
– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia kabli sprężających typu 4C15, 7C15, 12/13C15, stal sprężająca, osłony kabli sprężających)
– nadzór na realizacją robót związanych z montażem elementów systemu sprężenia poszczególnych elementów żelbetowych,
– wykonanie sprężenia elementów żelbetowych konstrukcji budynku (strop nad kondygnacją +3, tarcze sprężone na stropie nad kondygnacją +3, wieszaki żelbetowe przewieszenia nad kondygnacją +11) oraz iniekcji kabli sprężających po sprężeniu.

LOKALIZACJA: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Bydgoszcz
TYP KONSTRUKCJI: żelbetowa konstrukcja słupowo – płytowa oraz ścianowa poprzeczna z elementami sprężonymi – 2 kondygnacje podziemne oraz maksymalnie 16 kondygnacji nadziemnych
INWESTOR: Nordic Apartments Sp. z o.o.
GENEALNY WYKONAWCA ROBÓT / ZLECENIODAWCA: IDS-BUD S.A.
REALIZACJA: 04.2015-02.2016
PRODUKT: System sprężania Freyssinet C

Rysunek przedstawiający układ elementów sprężonych nadwieszenia nad kondygnacją +3 (Źródło: Projekt Przewieszenia nad Patio, na poziomie 4-go i 5-go piętra. Autorzy: M. Wesoły / M. Matejko – Biuro Projektowe: Matejko & Wesoły Biuro Projektowe S.C. . Rok opracowania: 2014)
Rysunek przedstawiający układ elementów sprężonych nadwieszenia nad kondygnacją +11 (Źródło: Projekt Nadwieszenia nad 11-tym piętrem, pomiędzy osiami 13 i G. Autorzy: M. Wesoły / M. Matejko – Biuro Projektowe: Matejko & Wesoły Biuro Projektowe S.C. . Rok opracowania: 2014)