W trzecim kwartale 2020 r. firma Freyssinet Polska wykonała sprężenie mostu na rzece Soła. Całe zadanie polegało na dostarczeniu materiałów potrzebnych do wykonania robót a następnie wykonaniu sprężenia ustroju nośnego wraz z iniekcją kanałów kablowych.

 

Prace oparte były na systemie C FREYSSINET – zakotwienie kabli.

                              22C15 – 12 kpl.

                              25C15 – 24 kpl.

Łącznie wbudowano ok. 67 ton stali sprężającej

 

 Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Generalny Wykonawca: Berger Bau Polska Sp. z o.o.

Termin realizacji robót: 06.2020 – 08.2020