Budowa Drogi Ekspresowej S-7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek – Pododcinek B: „Ostróda Północ – Ostróda Południe” od km od km 9+181,70 (km 144+106,67 istn. DK7) do km 18+845 (na przecięciu z istn. DK7 w km 153+942,87)

W lutym 2018r. Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył realizację robót związanych z wykonaniem sprężenia płyty pomostowej mostu MS-4/B realizowanego w ramach Inwestycji pn.: „Budowa Drogi Ekspresowej S-7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek – Pododcinek B: „Ostróda Północ – Ostróda Południe” od km od km 9+181,70 (km 144+106,67 istn. DK7) do km 18+845 (na przecięciu z istn. DK7 w km 153+942,87)”. W ramach podpisanego kontraktu na realizację robót, Freyssinet Polska Sp. z o.o., jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac / dostaw:

  • opracowanie i uzgodnienie z Projektantem niezbędnych procedur wykonawczych (Program Sprężania / Program Zapewnienia Jakości),
  • dostawę niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia kabli sprężających typów 12/13C15, 19C15, stal sprężająca w ilości 114 ton netto),
  • wykonanie robót związanych ze sprężeniem oraz iniekcją kabli sprężających

LOKALIZACJA: Województwo Warmińsko – Mazurskie, Ostróda
TYP KONSTRUKCJI: obiekt zespolony (żelbetowa płyta oparta na stalowych dźwigarach) podwieszony w głównym przęśle do łuku wzmacniającego, sprężony podłużnie kablami typów 12L15.7, 19L15.7. Teoretyczna rozpiętość przęseł: 70,00 (przęsło skrajne) + 200,00 (przęsło główne – podwieszone) + 70,00 (przęsło skrajne)
INWESTOR: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Olsztynie
GENERALNY WYKONAWCA INWESTYCJI / ZLECENIODAWCA: BUDIMEX S.A.
REALIZACJA: 08.2017-02.2018
PRODUKT: System sprężania Freyssinet typu C