Zakończona została realizacja robót związanych ze sprężeniem ustrojów nośnych obiektów inżynierskich WD38, WS40, MS36, MS41, WD43 oraz WD45A w ramach realizacji w/w inwestycji.

Łącznie wbudowano 1610 ton stali sprężającej. Wykorzystano zakotwienia czynne i bierne  typu 19C15 oraz 22C15, przy czym na obiektach wykonanych w technologii nasuwania podłużnego zastosowano zakotwienia typu 19CU15 oraz 22CU15.  Zakotwienia te są w formie łączników, czynne zakotwienie na czole segmentu stanowi jednocześnie bierne zakotwienie kolejnego kabla.

W ramach realizacji robót Freyssinet Polska Sp. z o.o., jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac:

– opracowanie niezbędnych procedur wykonawczych (Program Sprężania / Program Zapewnienia Jakości / Szczegółowe rozwiązania technologiczne),

– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia, stal sprężająca, osłony kabli sprężających),

– wykonanie sprężania konstrukcji oraz iniekcji kabli sprężających po sprężeniu

 

LOKALIZACJA: Województwo Dolnośląskie

TYP KONSTRUKCJI: ustrój nośne wykonywane w technologii betonu sprężonego

INWESTOR: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział we Wrocławiu

WYKONAWCA ROBÓT / ZLECENIODAWCA: Astaldi S.p.A

REALIZACJA: 11.2015-07.2017

PRODUKT: System sprężania Freyssinet C

 

1469343582502 IMAG0020 IMAG0021 IMAG0028 IMAG0054 IMAG0055 IMAG0429 IMAG0566_1 IMAG0638 IMAG0641 IMAG0839 IMAG0843

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.