Zakończona została realizacja robót związanych ze sprężeniem ustrojów nośnych obiektów inżynierskich WD38, WS40, MS36, MS41, WD43 oraz WD45A w ramach realizacji w/w inwestycji.
Łącznie wbudowano 1610 ton stali sprężającej. Wykorzystano zakotwienia czynne i bierne  typu 19C15 oraz 22C15, przy czym na obiektach wykonanych w technologii nasuwania podłużnego zastosowano zakotwienia typu 19CU15 oraz 22CU15.  Zakotwienia te są w formie łączników, czynne zakotwienie na czole segmentu stanowi jednocześnie bierne zakotwienie kolejnego kabla.
W ramach realizacji robót Freyssinet Polska Sp. z o.o., jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac:
– opracowanie niezbędnych procedur wykonawczych (Program Sprężania / Program Zapewnienia Jakości / Szczegółowe rozwiązania technologiczne),
– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia, stal sprężająca, osłony kabli sprężających),
– wykonanie sprężania konstrukcji oraz iniekcji kabli sprężających po sprężeniu

LOKALIZACJA: Województwo Dolnośląskie
TYP KONSTRUKCJI: ustrój nośne wykonywane w technologii betonu sprężonego
INWESTOR: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział we Wrocławiu
WYKONAWCA ROBÓT / ZLECENIODAWCA: Astaldi S.p.A
REALIZACJA: 11.2015-07.2017
PRODUKT: System sprężania Freyssinet C