Zakres robót Freyssinet Polska:
Dostawa i montaż łożysk garnkowych:

  • WA-259 – dwie nitki – łącznie 36 szt. łożysk garnkowych
  • WA-263 – dwie nitki – łącznie 28 szt. łożysk garnkowych
  • Okres montażu łożysk dla dwóch obiektów: II połowa września – I połowa grudnia 2015

Dostawa i montaż dylatacji modułowych

  • WA-259 urządzenie dylatacyjne typu 80/2S – łączna długość 120,74 mb
  • WA-263 urządzenie dylatacyjne typu 100SL/2S – łączna długość 72,32 mb
  • Okres montażu: WA-259 – w grudniu 2015, WA-263 – październik – listopad 2015