W drugiej połowie maja 2022 firma Freyssinet Polska zakończyła dostawę ostatnich łożysk garnkowych przeznaczonych do wbudowania pod nasuwanym obiektem MD-12 w ramach zadania „Budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła). Część II – odcinek od km 7+013,34 do km 14+130,11”. W najbliższych miesiącach dla tegoż obiektu zostaną również dostarczone i zamontowane palczaste urządzenia dylatacyjne.

Powstały obiekt inżynierski służy do przeprowadzenia drogi ekspresowej S52 nad przeszkodami: potokiem Sudół Dominikański, jego dopływem, planowanym suchym zbiornikiem retencyjnym „Węgrzce” oraz ulicą Krakowską. 

Freyssinet Polska, bazując na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy swoich projektantów i inżynierów, zaproponował, generalnemu wykonawcy Gulermak Sp. z o.o. zastosowanie czterech ponad 16 metrowych dylatacji i 60 łożysk garnkowych. Zastosowane łożyska mają za zadanie przekazywać obciążenia pionowe, przemieszczenia liniowe i kątowe oraz siły poziome. Projekt, wykonanie i montaż wyposażenia mostów przebiegają bardzo sprawnie dzięki dobrej współpracy z generalnym wykonawcą.  

Dodatkowo na tymże kontrakcie, dla mniejszych obiektów inżynierskich w zakresie firmy Freyssinet Polska Sp. z o.o. jest również dostawa i montaż łożysk elastomerowych oraz garnkowych.

Zamawiający: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 

Obiekt: MD-12  

Generalny wykonawca: Gulermak Sp. z o.o. 

Termin: maj 2022