W ramach zadania „Przebudowa Mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim” firma Freyssinet Polska od czerwca do lipca 2021 roku prowadziała prace zlecone przez Generalnego Wykonawcę. Zgodnie z zakresem powierzonym w umowie, do zadań podwykonawcy należała dostawa materiałów, montaż i wykonanie sprężenia wewnętrznego oraz iniekcji kanałów kablowych.  Przy powyższych pracach wykorzystano: system C FREYSSINET, 24 szt. zakotwienia 22C15 i 32 tony stali sprężającej.

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu

Generalny Wykonawca: Berger Bau Sp. z o.o.

Produkt: System C FREYSSINET, Zakotwienia 22C15 – 24 szt., Ilość stali sprężającej: 32 ton

 Okres trwania prac: czerwiec – lipiec 2021