W okresie 01.05 – 30.08. 2015 Freyssinet Polska Sp. z o.o. uczestniczył w realizacji Inwestycji pn „Archiwum Politechniki Wrocławskiej zlokalizowane przy ul. Czerwonego Krzyża 2 we Wrocławiu”.
W ramach realizacji robót na obiekcie Freyssinet Polska Sp. z o. o. jako podwykonawca robót specjalistycznych była dostawcą i wykonawcą bezprzyczepnościowego systemu sprężania konstrukcji stropów typu „F”
W ramach zadania dostarczono i wbudowano
– 692 kpl. zakotwień typu 1F15
– stal sprężającą – z indywidualnym zabezpieczeniem antykorozyjnym w postaci smaru oraz osłony HDPE
– wykonano sprężenie siedmiu działek stropowych o łącznej powierzchni ok. 1 100 m2

LOKALIZACJA: Województwo dolnośląskie – Wrocław
TYP KONSTRUKCJI: Budynek 3 kondygnacyjny wznoszony metodą tradycyjną w technologii betonu monolitycznego ze stropami sprężonymi w systemie bezprzyczepnościowym.
INWESTOR: Politechnika Wrocławska
GENEALNY WYKONAWCA ROBÓT / ZAMAWIAJĄCY: Haras Sp. z o.o.
REALIZACJA: 05-08.2015
PRODUKT: Bezprzyczepnościowy system sprężania stropów – typ „F”