Budowa Drogi S-7 Olsztynek (S-51) – Płońsk (S-10) odc. Nidzica – Napierki – Zadanie Nr 1: Obwodnica Nidzicy od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem) / Zadanie Nr 2: od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

W sierpniu 2016 roku Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył realizację robót związanych z wykonaniem sprężenia łącznie 10 wiaduktów drogowych (WD-1, WD-2, WD-3, WD-8, WD-9, WD-10, WD-11, WD-12, WD-14 oraz WD-15) nad realizowana Drogą S-7 w ramach przedmiotowej Inwestycji.
W ramach podpisanego kontraktu na realizację robót, Freyssinet Polska Sp. z o.o. , jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac / dostaw:
– opracowanie i uzgodnienie z Projektantem niezbędnych procedur wykonawczych (Program Sprężania / Program Zapewnienia Jakości),
– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia kabli sprężających 19C15 – 280 kpl, stal sprężająca w ilości ok. 180 ton netto, osłony kabli sprężających – ok.  7.900 mb)
– wykonanie robót związanych z montażem splotów stali sprężającej, sprężeniem oraz iniekcją kanałów kablowych po wykonaniu sprężenia

LOKALIZACJA: Województwo Warmińsko – Mazurskie, Nidzica i okolice
TYP KONSTRUKCJI: żelbetowe belkowo – płytowe, dwu – przęsłowe (2 x 27,00m), ciągłe, wiadukty nad Drogą Ekspresową S-7 sprężone podłużnie kablami sprężającymi typu 19C15 (łącznie 14 kabli sprężających na obiekt).
INWESTOR: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Olsztynie
GENEALNY WYKONAWCA ROBÓT / ZLECENIODAWCA: STRABAG Sp. z o.o.
REALIZACJA: 02.2016-08.2016
PRODUKT: System sprężania Freyssinet C

Fot. Krzysztof Kowalczyk. Freyssinet Polska Sp. z o.o.