W grudniu 2015 roku Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył prace związane z realizacją podwieszenia pomostu kładki na rz. San w m. Chyrzyna w ramach realizacji Inwestycji: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie”

W ramach realizacji robót na obiekcie, Freyssinet Polska Sp. z o.o. , jako specjalistyczny wykonawca odpowiadał za następujący zakres dostaw oraz robót:
– dostawę kompletnego systemu podwieszenia obiektu z cięgien prętowych (52 szt. cięgien prętowych o średnicach nominalnych 48mm i 56mm ze stali typu S-460N),
– dostawę prętów sprężających do wykonania sprężenia poprzecznego wezgłowi łuków obiektu,
– wykonanie sprężenia prętów sprężających,
– instalację cięgien prętowych systemu podwieszenia oraz regulację naciągu wybranych cięgien.

LOKALIZACJA: Województwo Podkarpackie – Chyrzyna
TYP KONSTRUKCJI: Konstrukcja stalowo – żelbetowa, łukowa (3 przęsła o rozpiętościach: 18,00 + 84,00 + 18,00 m), podwieszona w dwóch płaszczyznach
INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
GENERALNY WYKONAWCA ROBÓT: EUROVIA POLSKA S.A.
REALIZACJA: 11-12.2015
PRODUKT: System cięgien prętowych

Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości EUROVIA POLSKA S.A