Dnia 31 lipca 2023 roku firma Freyssinet Polska rozpoczęła prace na autostradzie A2. Pierwszym krokiem było wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, polegającej na zamknięciu całkowitym jezdni północnej mostu nad rzeką Wartą, w ciągu wyżej wspomnianej autostrady zarządzanej przez spółkę Autostrada Wielkopolska S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 

Szczegółowy zakres robót na moście, pomiędzy węzłami Slugocin i Modła, obejmuje:

a) wykonanie projektu warsztatowego montażu modułowych urządzeń dylatacyjnych,
b) wymianę (tj. demontaż istniejących i montaż nowych) urządzeń dylatacyjnych modułowych
mostu MA68 km 245+719 jezdnia północna, strona wschodnia i zachodnia,
(w tym: dostawa urządzeń dylatacyjnych modułowych na miejsce wbudowania, rozładunek
urządzeń dylatacyjnych modułowych ze środka transportowego i składowanie ich na
Terenie Budowy, osadzenie urządzeń dylatacyjnych modułowych w niszach,
ustabilizowanie dylatacji, ustawienie temperaturowe, zbrojenie, deskowanie i betonowanie
oraz pielęgnacja do momentu osiągnięcia wytrzymałości przez beton, zapewnienie obsługi
geodezyjnej podczas montażu i procesu wymiany urządzeń dylatacyjnych),
c) naprawę nawierzchni kap chodnikowych w strefach uciągleń nad podporami pośrednimi
MA68 km 245+719 jezdnia północna,
d) zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w związku w pracami, o których mowa

powyżej.

Zakończenie prac: 15.10.2023