Wachlarz naszych usług, mimo specyfiki branży w obszarze budownictwa specjalistycznego, jest dość szeroki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych klientów oferujemy między innymi: 

– konstrukcje zabezpieczające osuwiska skalne, 

– ArmaWeb system do trwałej lub tymczasowej kontroli erozji, stabilizowania podłoża gruntowego lub kontrolowanego rozkładu obciążenia, 

– geosiatkę ArmaLynk o ultrawysokiej wytrzymałości do zbrojenia i stabilizacji gruntu, 

– rozwiązania inżynieryjne do wzmacniania i stabilizacji gruntu z siatek ArmaGrid, 

– TechRevetment – alternatywne i trwałe rozwiązanie do ochrony przed erozją, 

– ArmaGreen konstrukcje z gruntu zbrojonego z oblicowaniem naturalnym, przyjaznym dla środowiska,  

– ArmaStone zbrojone skarpy z mineralną okładziną do budowy infrastruktury drogowej i kolejowej, lotnisk, zagospodarowania terenu, obiektów przemysłowych, gospodarki odpadami i robót hydraulicznych. 

Jeśli mają Państwo potrzebę wzmocnienia i stabilizacji gruntu chętnie pomożemy w wyborze właściwej metody uwzględniającej jednocześnie możliwości finansowe i wieloletnią gwarancję na wykonane przez nas projekty. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym obszarem działalności związanej z ochroną przed erozją, zabezpieczaniem osuwisk skalnych i wzmacnianiem gruntu. 

Zapytania proszę kierować na adres: mchudek@freyssinet.pl