W ostatnich tygodniach Freyssinet Polska wszedł na budowę w miejscowości Wolsztyn. W tym blisko 13 tysięcznym mieście położonym w wojewodztwie wielkopolskim główną arterią jest DK32 łącząca Poznań z Zieloną Górą. 

Własnie w ciągu DK32 położony jest wiadukt wymagający naprawy. Na mocy zamówienia pod nazwą  „Wykonanie naprawy łożysk pod dźwigarami stalowymi na podporze 5 wraz ze wzmocnieniem głowic dźwigarów typu WBS na tej samej podporze – wiadukt nad linią PKP w ciągu DK32 w m. Wolsztyn”  Freyssinet Polska wykona naprawę łożysk.

Zakres prac obejmuje:

– sprawdzenie sił docisku dźwigarów stalowych do łożysk.

– zaprojektowanie blach pogrubiających od spodu blachy nadłożyskowe.

– sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia naprawy łożysk  

– przeprowadzenie wymiany istniejących bloków neoprenu na nowe o tych samych parametrach i gabarytach wraz ze sprawdzeniem stanu blach ślizgowych i ewentualną ich wymianą.  

– wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego dolnych i górnych blach nadłożyskowych łożysk elastomerowych 

– wykonanie renowacji zabezpieczenia antykorozyjnego końcówek dźwigarów stalowych przęsła 4-5 na odcinku 100cm przy podporze. 

– wykonanie naprawy spękania oczepu podpory 5 będącego efektem odspojenia warstwy torkretu. 

– wykonanie iniekcji niskociśnieniowej i wzmocnienia matami z włókna węglowego w strefie podparcia przęsła.

Naprawiany wiadukt przeprowadza drogę nad torami stacji kolejowej. Jest to obiekt 7-mio przęsłowy, składający się z czterech przęseł o konstrukcji zespolonej – stalowo-betonowej oraz z trzech przęseł wykonanych z belek sprężonych typu WBS. 

Termin wykonania prac: 2 kwartał 2023

Zlecający: SKARB PAŃSTWA – GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD DZIAŁAJĄCY PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W POZNANIU