W ramach zadania „Budowa drogi ul. Łokietka wraz z przebudową mostu na rzece Redze w Świdwinie” Freyssinet Polska rozpoczął prace pod koniec września 2022.

Stary most i droga były w bardzo złym stanie technicznym, z licznymi uszkodzeniami i usterkami, spowodowanymi długoletnią eksploatacją. Mimo cyklicznych remontów polegających na konserwacji poszczególnych elementów mostu, nie osiągnięto wymaganych parametrów technicznych pozwalających na dopuszczenie mostu do ruchu kołowego. Teraz to się zmieni. Powstanie alternatywny objazd z drogi wojewódzkiej 152 przez Regę do drogi wojewódzkiej 162. Wykonanie inwestycji pozwoli również na stworzenie alternatywnego ciągu komunikacyjnego pozwalającego na odciążenie ruchu kołowego w centrum miasta.

Jako Generalny Wykonawca FP odpowiedzialny jest między innymi za wykonanie rozbiórki istniejącego obiektu mostowego i wybudowanie nowego o konstrukcji ramy otwartej dołem, z ustrojem nośnym. Nowy obiekt zostanie wyposażony w elementy BRD (bariery energochłonne ) oraz zostanie wykonana izolacja przeciwwodna, powłoki i zabezpieczenia antykorozyjne. Nawierzchnię na obiekcie przewidziano jako dwuwarstwową.

W ramach zadania zostanie wybudowane oświetlenie odcinka drogi w ciągu ul. Łokietka.

Zakończenie prac zaplanowane jest na drugi kwartał 2023 roku.

 

 

Generalny wykonawca: Freyssinet Polska Sp.z o.o.

Termin realizacji:  drugi kwartał 2023 r

Inwestor: Urząd Miasta Świdwin