W ostatnich dniach grudnia 2014r. zakończone zostały prace związane z wykonaniem.

Freyssinet Polska Sp. z o.o. jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres robót:
– dostawa materiałów oraz wykonanie sprężenia podłużnego ustroju nośnego kładki

Kładka stanowi bardzo ciekawy pod względem architektonicznym obiekt, którego realizacja pomimo niezbyt dużych gabarytów stanowiła nie lada wyzwanie inżynierskie z uwagi na technologię budowy (zakładającą m.in. wykonanie wielkogabarytowych belek nośnych kładki – o długości 47 metrów – obok jednego z przyczółków i późniejsze ustawienie ich na podporach z wykorzystaniem dźwigów samojezdnych).

Wizualizacja kładki została przedstawiona na poniższych fotografiach zaczerpniętych z Jaworznickiego Portalu Społecznościowego – www.jaw.pl

Poniżej przedstawiamy również link do strony www z filmem Generalnego Wykonawcy przedstawiającym roboty związane z montażem belek na podporach.

https://www.youtube.com/watch?v=k7Nnd9q4umY

LOKALIZACJA: Województwo Śląskie – Jaworzno
TYP KONSTRUKCJI: Konstrukcja żelbetowa belkowo płytowa sprężona podłużnie
INWESTOR: Gmina Jaworzno
GENERALNY WYKONAWCA INWESTYCJI: PW BANIMEX Sp. z o.o.
PRODUKT: System sprężenia typu C