Budowa mostu MS-4B w ciągu S7 nad kanałem Pauzeńskim. Wykonawcą ustroju nośnego jest firma Vistal Construction Sp. z o.o.  a podpór i całego odcinka S7 firma Budimex S.A.
Most stanowi konstrukcja stalowa pomostem zespolonym (stalowe dźwigary, betonowa płyta pomostowa). Ustrój trójprzęsłowy o łącznej długości  70+200+70=340m. Główne przęsło łukowe składa się z trzech dźwigarów łukowych.
Freyssinet odpowiadał za montaż i naciąg tymczasowych ściągów środkowej części łuku, oraz jego podnoszenie.
Środkowa część łuku o długości 100m składała się z 3 dźwigarów stężonych ze sobą. Masa całości ok. 870 T. Całość podnoszona była przy użyciu 6 siłowników SL-230 i 6 lin po 19 splotów każda. Wysokość podnoszenia to ok. 20 m, z poziomu pomostu do miejsca uciąglenia dźwigarów z istniejącymi dolnymi częściami łuku.
Naciąg ściągów (zewnętrzne dźwigary: 2 kable 12C15, wewnętrzny dźwigar: 4 kable 12C15) wykonywany był dwuetapowo: część siły wprowadzono, gdy łuk spoczywał na podporach tymczasowych. Docelową siłę wprowadzono, gdy łuk był już lekko uniesiony. Po wykonaniu pełnego naciągu ściągów (zakończone 6 maja br.), zrealizowano podnoszenie.
Operacja przeprowadzona 8go Maja, trwała ok. 8 godzin. Przy czym podnoszenie zatrzymano na kilka centymetrów przed finalnym ustawieniem, aby umożliwić docięcie końcówek łuków wykonanych z naddatkiem. Po docięciu dosuwano pojedynczo poszczególne końcówki łuków aby umożliwić i zespawanie. Po wykonaniu połączenia następowało zwolnienie lin podnoszących. Ostatnią linę zwolniono 24 maja. Następnie w ciągu dwóch kolejnych dni odprężono wszystkie ściągi.
Warto wiedzieć, że obiekt ten plasuje się obecnie na trzecim miejscu w rankingu mostów łukowych w Polsce.

  1. Mostu przez Wisłę w Toruniu, L łuku=2×270 m, H łuku=50m,
  2. Most przez Wisłę W Puławach, L łuku=212 m, H łuku=36m,
  3. Most nad kanałem Pauzeńskim, L łuku=200 m, H łuku=33m,

Zdjęcia: Janusz Tadla-Freyssinet Polska Sp. z o.o.