Na Moście Głównym na rzece San Przemyślu, wybudowanym w ramach Inwestycji pn.: „Budowa Drogi Obwodowej miasta Przemyśla wraz z obiektami inżynierskimi i urządzeniami towarzyszącymi – ETAP I” oddanym do użytku pod koniec 2012 roku nastąpiła awaria łożyska wielokierunkowo – przesuwnego na podporze Nr 3.
Wykonane i zamontowane w sposób wadliwy łożysko zagrażało bezpieczeństwu konstrukcji całego obiektu z uwagi na przenoszenie znacznych sił odrywających, których wartość może wynosić wg danych obliczeniowych nawet do 3100 kN (310 ton).
Generalny Wykonawca Inwestycji – MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. – na skutek braku możliwości współpracy z firmą, która w czasie budowy dostarczyła i zamontowała łożysko, zwrócił się do Freyssinet Polska Sp. z o.o. z prośbą pomoc w opracowaniu koncepcji naprawy (wymiany) uszkodzonego łożyska.
W wyniku podpisanej Umowy Freyssinet Polska Sp. z o.o. jako specjalistyczny wykonawca podjął się wykonania następującego zakresu prac:

  • wykonanie Dokumentacji Projektowej dla nowego, zmodyfikowanego konstrukcyjnie łożyska,
  • wykonanie Projektu Technologii Robót obejmującego m.in. wykonanie specjalnego tymczasowego kabla doprężającego (mocującego) pomost w miejscu uszkodzonego łożyska na czas prac naprawczych,
  • wykonanie i montaż (naciąg) tymczasowego kabla doprężającego,
  • demontaż wadliwego łożyska,
  • dostawa i montaż nowego łożyska,
  • demontaż tymczasowego kabla doprężającego po zakończeniu prac,
  • wykonanie robót wykończeniowych.

LOKALIZACJA: Województwo podkarpackie – Przemyśl
TYP KONSTRUKCJI: Most podwieszony o konstrukcji zespolonej (stalowe dźwigary i poprzecznice z żelbetową płytą pomostu) o rozpiętości przęseł 2 x 114m
INWESTOR / WŁAŚCICIEL OBIEKTU: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
GENEALNY WYKONAWCA ROBÓT / ZLECENIODAWCA: ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.
REALIZACJA: 09.2015
PRODUKT: Łożysko garnkowe, System sprężenia typu C