W ramach prac remontowych wiaduktu firma Freyssinet Polska opracowała szczegółowy projekt technologiczny, który zakłada ułożenie warstwy wyrównawczej w celu zapewnienia poziomej płaszczyzny pod konstrukcje wsporcze ułożone w poprzek jezdni na obiekcie. Następnie w celu umożliwienia przeprowadzenia elementów kotwiących przez płytę pomostową wykonanie niezbędnych otworów. Po wykonaniu warstwy wyrównawczej oraz otworów pod elementy kotwiące na warstwie wyrównawczej projektanci przewidują ułożenie poprzecznych elementów stalowych a potem ustawienie głównych elementów stalowych, których zadaniem będzie przeniesienie obciążeń w czasie podnoszenia / opuszczania przęsła oraz w trakcie realizacji prac naprawczych. Po ustawieniu głównych elementów stalowych w odpowiedniej pozycji rozpocznie się montaż elementów kotwiących wraz dodatkowymi oporowymi konstrukcjami stalowymi. Po zamontowaniu wszystkich elementów konstrukcji stalowej wykonane zostanie podniesienie konstrukcji przęsła przy pomocy siłowników hydraulicznych umieszczonych w strefach podparcia na wspornikach. Po uniesieniu przęsła na odpowiednią wysokość konstrukcja zostanie oparta na elementach podpierających. Operacja opuszczenia podniesionego przęsła, po zakończonych pracach naprawczych zostanie wykonana w odwrotnej sekwencji w stosunku do operacji podnoszenia.

Dodatkowo wykonane zostanie między innymi piaskowanie, montaż łożysk stalowych, montaż dylatacji, reprofilacja ubytków, renowacja elementów stalowych czy wymiana balustrad i nawierzchni.

LOKALIZACJA: Województwo Mazowieckie

ZLECENIODAWCA/ZAMAWIAJĄCY: Mazowiecki Zarząd Dróg

REALIZACJA: IV kwartał 2020 r.

PRODUKT: remont, reprofilacja, naprawa