Budowa Drogi Ekspresowej S7
na odcinku Miłomłyn-Olsztynek z podziałem na 2 zadania:
Zadanie nr 1 – Ostróda Południe – Rychnowo (pododcinek C1) od km 18+845 do km 27+650
W grudniu 2016 roku Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył realizację robót związanych z kompleksowym wykonaniem wiaduktów drogowych (WD-23, WD-25, WD-26) nad realizowaną Drogą S-7 w ramach przedmiotowej Inwestycji.
W ramach podpisanego kontraktu na realizację robót, Freyssinet Polska Sp. z o.o. , jako specjalistyczny wykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac / dostaw:
– optymalizacja projektu wykonawczego,
– wykonanie projektu łożysk, dylatacji oraz gruntu zbrojonego,
– opracowanie i uzgadnianie niezbędnych procedur wykonawczych (Plan Betonowania Podpór i Ustrojów Nośnych, Program Sprężania , Programy Zapewnienia Jakości),
– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (łożyska garnkowe w ilości 18szt., dylatacje modułowe o łącznej długości 79,56m, zakotwienia kabli sprężających 19C15 – 28 kpl, 22C15 – 12 kpl, stal sprężająca w ilości ok. 38 ton netto, osłony kabli sprężających – ok. 1.700 mb, panele Freyssisol do wykonania gruntu zbrojonego o łącznej powierzchni 520,8 m2)
-wykonanie wszystkich prac zbrojarskich, ciesielskich przy budowie wiaduktów (łącznie wbudowano ok. 328 ton stali zbrojeniowej oraz ok. 3312 m3 betonu)
– wykonanie robót specjalistycznych związanych z gruntem zbrojonym, montażem łożysk, dylatacji, splotów stali sprężającej, wykonaniem sprężenia oraz iniekcji kanałów kablowych po sprężeniu
LOKALIZACJA: Województwo Warmińsko – Mazurskie, Okolice Ostródy
TYP KONSTRUKCJI: żelbetowe belkowo – płytowe, dwu – przęsłowe (2 x 30,00m), ciągłe, wiadukty nad Drogą Ekspresową S-7 sprężone podłużnie kablami sprężającymi typu 19C15 i 22C15.
INWESTOR: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Olsztynie
GENEALNY WYKONAWCA ROBÓT / ZLECENIODAWCA: STRABAG Sp. z o.o.
REALIZACJA: 11.2015-12.2016
PRODUKT: System sprężania Freyssinet C, Dylatacje modułowe, Łożyska garnkowe, Grunt Zbrojony – Panele Freyssisol