W dniach 23-27.05.2022 w Międzyzdrojach odbywa się Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane 2022”. Podczas Konferencji będą poruszane takie tematy jak: analiza przyczyn katastrof, bezpieczna eksploatacja obiektów budowlanych, diagnostyka konstrukcji i zapobieganie awariom. Celem wydarzenia jest wymiana poglądów i doświadczeń przez projektantów i wykonawców  a także inwestorów w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Partnerem Konferencji jest oczywiście Freyssinet Polska Sp. z o.o.. Przedstawiamy tutaj swoją ofertę w zakresie ekspertyz, napraw i wzmocnienia budowli a także stabilizacji podłoża, wzmacniania gruntu, ochrony przed erozją.

Konferencję uświetnił występ artystów Teatru Polskiego w Szczecinie, wycieczka do tunelu pod Świną a także bankiet utrzymany w klimacie lat 30-tych z okazji 30-lecia wydarzenia, z muzyką na żywo.