Firma Freyssinet Polska Sp. z o.o. w terminie kwiecień-czerwiec 2021 r. wykonała remont parkingu poziomu „0” w zakresie ograniczenia przecieków przez dylatacje na terenie parkingu wielopoziomowego Centrum Handlowego Homepark Janki.

 

Zakres prac obejmował:

  • Projekt technologiczny remontu płyty parkingu
  • Miejscowe rozbiórki kostki betonowej z niezbędnym wygrodzeniem i zabezpieczeniem prac na czynnym parkingu poziom „0” oraz „-1”
  • Naprawę izolacji przeciwwodnej oraz warstwy filtracyjnej z maty drenażowej
  • Naprawę dylatacji modułowej
  • Osadzenie sączków i wpustów odwodnieniowych zgodnie z projektem technologicznym
  • Podłączenie sączków oraz wpustów do istniejącej instalacji odwodnienia na poziomie „-1”

Wszystkie prace były wykonywane przy zapewnieniu ciągłości pracy domu handlowego Homepark Janki i sklepu IKEA

 

Zamawiający: Retail Park Janki Warsaw Sp. z o.o. oraz IKEA Retail Sp. z o.o.

Generalny wykonawca: Freyssinet Polska Sp.z o.o.

Termin realizacji robót: IV-VI. 2021 r