W lipcu 2015 roku Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył prace związane z realizacją zadania: „Wykonanie przeglądu cięgien kotwiących pomost do podpór oraz elementów systemu podwieszenia konstrukcji Mostu Solidarności w Płocku”

W ramach realizacji robót na obiekcie, Freyssinet Polska Sp. z o.o. , jako specjalistyczny wykonawca wykonał następujące prace inspekcyjne:
– ocena stanu technicznego i kontrola sił w cięgnach kotwiących pomost na podporach Nr: 1, 2, 5 i 6,
– ocena stanu technicznego łożysk elastomerowych na podporach Nr 1, 2, 5 i 6
– przegląd wybranych elementów systemu podwieszenia (elementy górnych i dolnych zakotwień, tłumiki drgań want, dewiatory splotów)

Po zakończeniu wszystkich prac inspekcyjnych opracowany został specjalny raport, który w ramach dokumentacji z wykonanych robót został przekazany Zamawiającemu.

LOKALIZACJA: Województwo Mazowieckie – Płock
TYP KONSTRUKCJI: Konstrukcja stalowa, skrzynkowa, 5 przęsłowa (główne przęsło o rozpiętości 375,00 m), ciągła podwieszona w jednej płaszczyźnie do dwóch pylonów
INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zarząd Dróg w Płocku
GENEALNY WYKONAWCA ROBÓT: Freyssinet Polska Sp. z o.o.
REALIZACJA: 03-07.2015
PRODUKT: System podwieszenia HD2000