Na przełomie marca i kwietnia 2015r. Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył czynności związane z wykonaniem przeglądu systemu podwieszenia oraz elementów wyposażenia Mostu Rędzińskiego i estakad dojazdowych w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Czynności inspekcyjne wykonane zostały w ramach zadania „Kompleksowe utrzymanie Mostu Rędzińskiego, wraz z estakadami dojazdowymi od km 18+795,00 do km 20+545,00 w ciągu Autostrady A-8 w latach 2013 – 2015”.

W ramach  zleconego przez Zleceniodawcę (konsorcjum firm: ZABERD S.A. – ROTOMAT Sp. z o.o.) zakresu prac, w latach 2013 – 2015 wykonany został przegląd następujących elementów systemu podwieszenia oraz wyposażenia obiektu:

–  zakotwienia czynne systemu podwieszenia (elementy zewnętrzne i wewnętrzne) HD,
– zakotwienia bierne systemy podwieszenia (elementy zewnętrzne i wewnętrzne) HD,
– elementy górnych zakotwień na zewnątrz pylonów,
– rury osłonowe want,
– tłumik drgań want,
– dewiatory cięgien,
– łożyska garnkowe,
– palczaste urządzenia dylatacyjne.

Inspekcja w/w elementów została wykonana na podstawie specjalnych „Instrukcji użytkowania i wykonywania przeglądów” przekazanych w ramach dokumentacji powykonawczej Inwestorowi.

Wykonane prace inspekcyjne zostały udokumentowane w postaci odpowiednich raportów oraz zdjęć, które zostały przekazane właścicielowi obiektu – Wrocławskiemu Oddziałowi GDDKiA.

LOKALIZACJA: Województwo Dolnośląskie – Wrocław
TYP KONSTRUKCJI: Konstrukcja żelbetowa, skrzynkowa, dwujezdniowa, podwieszona oraz sprężona podłużnie
INWESTOR: GDDKiA – Oddział Wrocław
GENERALNY WYKONAWCA PRAC: konsorcjum ZABERD S.A. – ROTOMAT Sp. z o.o.
PRODUKT: System podwieszenia HD, Łożyska garnkowe TETRON CD, Palczaste urządzenia dylatacyjne CIPEC