Na trasie Białystok-Warszawa, w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r., trwa budowa węzła Podborze. Tu droga S61 połączy się z S8. Dwa węzły, prawie 20-kilometrów drogi Via Baltica przebiegającej przez dwa województwa, to dla tego regionu Polski bardzo ważna inwestycja.

Jeśli chodzi o zaawansowanie prac mostowych to na koniec kwartału 2023 roku wynosiło ponad 70%. W ramach inwestycji powstaną cztery mosty/przejścia dla zwierząt, 22 wiadukty, oraz sześć przejść dla małych zwierząt i płazów.

Freyssinet Polska na zlecenie firmy Polaqua Sp.z o.o., czyli głównego wykonawcy, zaprojektował i wyprodukował blisko 40 dylatacji. Większość jest już zamontowana.

Łącznie powstało prawie 500 mb dylatacji, z których najdłuższa mierzy 16,92 mb.

Inwestor: GDDKiA Białystok

Główny wykonawca: Polaqua Sp. z o.o.

Termin wykonia prac: 2022-2023