Freyssinet Polska Sp. z o.o. jako partner konsorcjum z Pannon-Freyssinet Kft. uczestniczy w realizacji sprężenia zewnętrznego typu extradosed na nowo-budowanym moście na rzece Dunaj w okolicach miejscowości Kalocsa i Paks na Węgrzech.

Zakres robót Freyssinet Polska obejmuje:

– dostawę specjalistycznych materiałów (zakotwienia kabli typu extradosed, sploty ze stali sprężającej, rury osłonowe HDPE kabli itp.)

– instalację elementów systemu sprężenia extradosed,

– wykonanie naciągu kabli extradosed z wykorzystaniem metody Isotension ®,

– wykonanie robót wykończeniowych systemu extradosed