W czerwcu bieżącego roku rozpoczęły się prace w Zamościu gdzie Generalnym Wykonawcą jest Freyssinet Polska.

     Przy ul. Szczebrzeskiej (w pobliżu ogrodu zoologicznego) trwa właśnie przebudowa mostu na rzece Łabuńka. W związku z tym niestety kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Zgodnie z informacja podaną przez ZDG w Zamościu, ruch w tej chwili odbywa się tam po jednym pasie w każdym kierunku a prace potrwają do końca roku. W ramach zleconych zadań Freyssinet Polska wykona warstwy nawierzchni drogowej, ustawi krawężniki, odtworzy ścieżki pieszo-rowerowe pod obiektem i na dojeździe. Natomiast w zakresie prac mostowych zostaną przeprowadzone między innymi roboty rozbiórkowe mostu i nawierzchni drogi na dojeździe, wzmocnione istniejące słupy filarów a także zamontowane łożyska. Wśród licznych zadań Freyssinet Polska wykona także nawierzchnię na obiekcie i dojazdach oraz odmulenie i umocnienie koryta rzeki. Ponadto w ramach zamówienia zostaną wykonane roboty hydrotechniczne, sanitarne i z branży teletechnicznej. Wszystkie prace będą prowadzone tak, aby nie było konieczności zamykania ruchu, ani wprowadzania ruchu wahadłowego i potrwają do końca bieżącego roku.

      Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 4 550 000 zł.

Zamawiający: Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu , ul. Kilińskiego 86 , 22-400 Zamość

Generalny Wykonawca: Freyssinet Polska

Termin wykonania prac:  druga połowa 2022