W terminie od lipca 2019 r. do końca września 2019 r. Freyssinet Polska Sp. z o.o. wykonał zadanie Przebudowa Mostu Legionów Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę w Płocku. Całkowita długość remontowanego obiektu wynosi 691 m a umowa obejmowała szeroki zakres prac. Kompleksowa usługa, której zleceniodawcą była Gmina Miasto Płock i Miejski Zarząd Dróg w Płocku zawierała:

– wymianę izolacji pomostu na nową typu MMA,

– wymianę urządzeń dylatacyjnych na nowe: jednomodułowe (5 szt.) i palczaste (3 szt.),

– wymianę bitumicznej nawierzchni drogowej na nową (warstwa wiążąca i ścieralna z asfaltu lanego),

– reprofilację stalowego krawężnika na styku części jezdnej z chodnikiem i wykonanie nowej nawierzchni na chodniku z

żywicy chemoutwardzalnej,

– wymianę barier ochronnych – drogowych na nowe

– wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad w rejonie chodnika oraz innych części pomostu stalowego

– wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej łożysk

– czyszczenie okładzin kamiennych wszystkich podpór obiektu w raz z wymianą uszkodzonych płyt granitowych i

wykonaniem nowych spoin między okładzinami.

– wymianę uszkodzonych łączników na styku płyty ortotropowej i dźwigarów kratownicowych.

LOKALIZACJA: Województwo Mazowieckie

ZLECENIODAWCA/ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Płock i Miejski Zarząd Dróg w Płocku

REALIZACJA: 08.07.2019 – 30.09.2019 r.

PRODUKT: dylatacje, wymiana izolacji i nawierzchni, reprofilacja