W terminie od połowy 2018 roku do końca listopada 2019 r. Freyssinet Polska Sp. z o.o. wykonał  remont wiaduktu i zakończył w terminie wszystkie prace związane z zadaniem  „Remont wiaduktu drogowego nad koleją w ciągu drogi krajowej nr 60 w km 105+706 w M. Ciechanów”
Remont wiaduktu miał za zadanie przywrócenie pierwotnych parametrów i zabezpieczenie przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego.
Kontrakt wymagał początkowo rozebrania barier i balustrad, nawierzchni jezdni i kapy chodnikowej a także sfrezowania powierzchni płyty wiaduktu, usunięcie skorodowanych fragmentów betonu, demontażu starych słupów oświetleniowych i wpustów odwadniających przy jednoczesnym usunięciu izolacji z wiaduktu.
Po wykonaniu prac początkowych ekipa Freyssinet Polska Sp. z o.o. przystąpiła do wykonania sączków odwadniających z płyty, izolacji przeciwwodnej, drenażu na izolacji płyty i umocnień skarp nasypu.
Następnie jednymi z ważniejszych do wykonania pozostały izolacjo – nawierzchnia na kapach chodnikowych, chodniki na dojściach do wiaduktu, beleczki podporęczowe, naprawa i wzmocnienie podpór oraz zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętych powierzchni betonowych wiaduktu.
Końcowe prace przy remoncie wiaduktu objęły ustawienie krawężników na moście i dojazdach, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na wiadukcie i antykorozji przęsła stalowego nad koleją, montaż barier, balustrad, osłon przeciwporażeniowych, urządzeń dylatacyjnych segmentowych, wpustów i kolektorów odwadniających a także nowych słupów oświetleniowych.
W ramach podpisanej umowy na realizację zadania Freyssinet Polska Sp. z o.o. był odpowiedzialny za cały zakres prac a parametry geometryczne wiaduktu po remoncie przedstawiają się następująco:
Długość przęseł- nie ulega zmianie – 284,35 m
Szerokość jezdni – 7,00 m
Szerokość chodnika – 1,50 + 1,26 m
Szerokość całej kapy chodnikowej – 2,18 + 2,42 m
Szerokość całkowita – 11,60 m
LOKALIZACJA: Województwo Mazowieckie
ZLECENIODAWCA/ZAMAWIAJĄCY: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
REALIZACJA: 30.05.2018 – 27.11.2019 r.
PRODUKT: naprawy, kompleksowe prace i usługi w ramach remontu