We wrześniu bieżącego roku firma Freyssinet Polska podpisała umowę z Gdańsk Transport Company S.A.na wykonanie wymiany dylatacji modułowej na obiekcie autostradowym WA -8 strona lewa w km 7+528 Autostrady A1.

W ramach zlecenia Freyssinet Polska zobowiązał się do:

-Wykonanie projektu urządzenia dylatacyjnego palczastego, dostosowanego do montażu na istniejącym obiekcie.

-Wykonanie projektu i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu.

-Demontażu istniejącego urządzenia w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technologii,

-Montaż urządzenia dylatacyjnego typu palczastego wraz z udzieleniem 60 miesięcznego okresu gwarancji na wykonane roboty,

-Podłączenia odwodnienia dylatacji do systemu odwodnieniowego na obiekcie.