W połowie maja 2021 r. Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył, trwające miesiąc, prace w zadaniu:

Zaprojektowanie i wykonanie dla projektu: Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie” w zakresie linii nr 136 od km – 0,206 do km 37,511 oraz linii nr 132 od km 94,281 do km 97,210.

Most kolejowy w km 0,539 linii kolejowej nr 136/km 64,701 linii kolejowej nr 137 (rzeka Kłodnica) – most w torach nr 2 oraz w torze nr 1 „strzeleckim”

Udział Freyssinet Polska Sp.z o.o. polegał przede wszystkim na dostarczeniu materiałów, a były to niemałe ilości. Użyto bowiem 36 ton stali sprężającej i 48 sztuk zakotwień. Kolejnym, ważnym, a może najważniejszym, zadaniem był montaż i wykonanie sprężenia wewnętrznego oraz iniekcji kanałów kablowych. Zastosowany przy powyższych pracach System C FREYSSINET to wysokiej klasy produkt, który jest idealnym rozwiązaniem dla takich zadań.

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zlecajacy: PTM CONSTRUCTION Sp. z o.o.

Generalny Wykonawca: PORR S.A.

Termin realizcji robót: IV-V 2021 r.

Produkt: System C FREYSSINET